LIVE THE PRIVILEGE LIFE
เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท ซี อิน ซี เรียลเอสเตท จำกัด ( C IN C REAL ESTATE CO.,LTD.) 213 ซอย 10 เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ชื่อโครงการ BENU Residence ที่ตั้งโครงการถนนปุณณกัณฑ์ ปากซอยปุณณกัณฑ์ 11 ตรงข้ามหมู่บ้านซอยเนินเขา โทร. 080-8639944, 080-8639955